60-km zone ingericht

Eind 2011 is het Bornse gedeelte van de buurtschap (groot) Azelo ingericht als 60-km zone. Na ons bezwaarschrift is er een prima overleg tot stand gekomen met de gemeente Borne. Alle belanghebbenden – veelal aanwonenden van de betreffende wegen – konden hun opvattingen over de inrichting inbrengen en velen hebben daar gebruik van gemaakt. De belangrijkste maatregelen zijn genomen op de Bornerbroeksestraat (gedeeltelijk snelheidsverlaging, inhaalverbod, versmalde rijbaan, verhoogd wegvak en op twee plekken aandacht voor overstekende fietsers) en de Braamhaarsstraat (plateaus). Complimenten voor de gemeente Borne voor de wijze waarop was.