Actie Azelo schoon!

Enkele inwoners vroegen het bestuur van GBA om eens een opschoondag in de buurtschap te organiseren. Tijdens de info avond van het GBA op 28 juni 2018 werden de aanwezigen gepolst hoe zij daar tegenover zouden staan. Omdat daar heel positief op gereageerd werd heeft het bestuur dat graag opgepakt en daarop een opschoonmiddag georganiseerd in samenwerking met OBS Azelo.

Vrijdagmiddag 22 maart 2019 was het dan zover! Tevoren waren een vijftiental groepen samengesteld, steeds bestaande uit enkele kinderen met begeleiding van 1 of 2 volwassenen. Iedere groep kreeg een eigen route, die samen alle wegen in het gebied (groot) Azelo omvatten, zowel in de gemeente Hof van Twente als Borne en Almelo. De kinderen en buurtbewoners hebben in 1,5 – 2 uur tijd veel bij elkaar kunnen rapen. Helaas ook in Azelo aan zwerfafval geen gebrek. Een enorme berg volle zakken en bouwafval was het resultaat.

Mooi ook hoe deze actie werd ondersteund door de landelijke organisatie Nederland Schoon en de gemeente Hof van Twente. GBA kreeg de beschikking over een aanhanger van Twente Milieu met daarin de benodigde materialen om de opruimactie succesvol te kunnen uitvoeren.

Het weer werkte prima mee, het was stralende dag waar jong en oud gezamenlijk de klus klaarden. Er waren enthousiaste reacties van zowel de buurtbewoners als ook de kinderen en het team van OBS Azelo. Een mooie samenwerking voor weer een mooier Azelo.

Na afloop hield wijkbeheerder Johan Vruwink van de gemeente Hof van Twente een toespraakje. De kinderen kregen een diploma en een attentie in de vorm van een mini afvalcontainer. De volwassenen keken met een drankje en een bittergarnituurtje tevreden terug op de succesvolle actie. Iedereen was het er over eens: volgend jaar weer!