Actie warmtebeeldcamera

Omdat een half jaar eerder bleek dat inwoners van (groot) Azelo geïnteresseerd waren in mogelijkheden om de woning te verduurzamen, besloot GBA een actie op te zetten met een warmtebeeldcamera. Met infrarood kun je dan zien waar warmte bij een woning vrij komt op plekken, waar je dat niet zou wensen. Alle inwoners werden in de gelegenheid gesteld daaraan voor slechts 5 euro deel te nemen. Maar liefst 27 huizen werden aangemeld.

Warmtebeeld gemaakt bij deelnemer Azelo op 13-2-2019

Vanwege het grote aantal deelnemers trokken bestuursleden van GBA op dinsdag 12 en woensdag 13 februari er met de gehuurde warmtebeeldcamera op uit, bij een prima temperatuur van minder dan 5 graden. Van al die woningen werden rondom foto’s gemaakt. De beelden maakten gelijk duidelijk waar mogelijk (te veel) warmte van binnenuit ontsnapte. In voorkomende gevallen werden dan meer ingezoomd op dat betreffende gedeelte.

Bij deze actie had het bestuur zich in twee sessies laten scholen in het gebruik van de warmtebeeldcamera en de interpretatie van de uitkomsten. Zodat de juiste opnames konden worden gemaakt en ook de mensen zinvolle adviezen konden worden gegeven. In de periode maart-mei werden vervolgens alle adressen bezocht, waarbij de beelden uitvoerig toegelicht werden. Soms konden bewoners tot hun tevredenheid vaststellen dat hun huis goed geïsoleerd is. Maar er kwamen toch ook wel enkele opmerkelijke warmtelekken tevoorschijn, waarvan men geen vermoeden had. En reden geeft tot gerichte maatregelen.

In het hele project heeft het bestuur veel tijd geïnvesteerd, maar het was de moeite alleszins waard. Zeker ook omdat de deelnemers aan deze actie het in hoge mate konden waarderen. En daar doet het bestuur het graag voor.

Op uitdrukkelijke uitnodiging van de gemeente Hof van Twente deed GBA met dit project mee aan de Duurzaamheidsprijs 2019. De inzending bleek niet de winnende, maar eindigde wel eervol in de top 10!