AZC Azelo voor de 3e keer in gebruik genomen

Medio oktober 2018 werd het bestuur van GBA met spoed ontboden op het gemeentehuis. Burgemeester Rob Welten en wethouder Michel Kotteman brachten de boodschap, dat in het AZC toch weer asielzoekers gehuisvest zouden worden. Dat zou mogelijk zijn, omdat de bestuursovereenkomst tussen gemeente Borne en het COA niet opgezegd was. Het plan was nu, om het gebouw in Azelo vanaf november 2018 tot uiterlijk 23 december 2019 weer voor opvang te gebruiken.

Het bestuur van GBA kon zich hier niet in vinden. Immers, in juni 2017 verklaarde een vertegenwoordiger van het COA dat in het AZC Azelo nooit weer asielzoekers zouden worden gehuisvest. Deze mededeling werd op schrift gesteld. En het bestuur van de gemeente Borne bevestigde dit.

Reden voor een twee maanden durend overleg tussen de gemeente Borne en het GBA. Dit alles moest in volstrekte vertrouwelijkheid gebeuren. Uiteindelijk werd er een compromis bereikt: er zouden nog tot eind december 2019 asielzoekers kunnen worden gehuisvest, maar nu al zou vastgelegd moeten worden dat het gebouw op dat moment zou worden aangekocht door de gemeente. Waarbij de bestemming mogelijk gelijk gewijzigd wordt, maar geen ruimte geeft aan ongewenste ontwikkelingen. Om vervolgens met de buurtschap een goede invulling te zoeken, gebaseerd op de nota van uitgangspunten zoals de gemeenteraad die in 2013 al is opgesteld.

Toen GBA hierover met het college een akkoord bereikte, werden de omwonenden ingelicht. Zij waren in principe ook tegenstander van de heropening, maar bereid met het bereikte resultaat van het overleg in te stemmen, indien de gemeenteraad daar ook in mee zou gaan. Dat gebeurde een dag later. Unaniem werd tot koop van het complex besloten, dat ultimo 2019 zijn beslag moet krijgen. Daarna zal het COA nog ongeveer 3 maanden nodig hebben voor ontruiming en gereedmaken voor oplevering.

Eind maart 2019 werd aandacht besteed aan deze 2e heropening met een kleine bijeenkomst voor genodigden.