Azelo krijgt een TIP

Azelo krijgt een TIP, een Toeristisch Informatie Punt. Dat is een voortvloeisel uit Het Pact van Twickel, een project van de Provincie Overijssel, de Regio Twente, de gemeenten Hof van Twente, Borne en Hengelo en de Stichting Twickel.

Min of meer rond het landgoed Twickel wordt over bestaande wegen een Twickeler Grensweg aangelegd. De route moet toeristisch-recreatief aantrekkelijk zijn. In dat kader worden sommige wegen van (meer) groen voorzien en wordt bijvoorbeeld ook het Graastunneltje helemaal opgeknapt. Het zal straks veel prettiger zijn daar doorheen te fietsen en dat is ook plezierig voor de inwoners van Azelo.

Bij parkeerplaats van De Hoff en de school worden ook bomen en hagen geplant. Er komen informatiepanelen met o.a. fietsroutes. Bovendien wordt de replica van de oude openbare school helemaal opgeknapt. Dit schooltje is eigendom van de Stichting De Hoff, die het met behulp van een groot aantal vrijwilligers en financiële steun van o.a. de gemeente Hof van Twente in 2004 geheel gerenoveerd.

Behalve dat de replica helemaal opgeknapt wordt, komt die ook iets hoger te staan. En het krijgt een toegangsdeur, waardoor mensen naar binnen kunnen. Want binnen komt een koffiepunt, dat geëxploiteerd wordt door Stichting De Hoff. De kosten van deze TIP worden gedragen door de gemeente Borne, als hun bijdrage aan de Twickeler Grensweg.

————————————————————————————————————————————————