Bestuursconvenant GBA met Borne

Om het belang van goede samenwerking en communicatie te onderschrijven, hebben de gemeente Borne en de stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (GBA) een convenant gesloten.

GBA behartigt de belangen van de inwoners van de buurtschap (groot) Azelo. Hoewel de kern van Azelo in de gemeente Hof van Twente ligt, valt sinds de gemeentegrenswijzigingen van 2001 ongeveer een derde van de buurtschap onder de gemeente Borne. Dit betekent dat Azelo zowel met de ontwikkelingen in de gemeente Hof van Twente, als de gemeente Borne te maken heeft.

Door de stichting is een uitvoeringsagenda opgesteld, waarin de onderwerpen en ontwikkelingen worden genoemd die op dit moment en/of in de komende jaren van belang zijn. Een wens van Azelo is bijvoorbeeld de aanleg van glasvezel en het veiliger maken van de oversteek Azelosestraat / Hosbekkeweg. Naast fysieke onderwerpen, zoals de randwegenstructuur, het onderzoek naar de haalbaarheid van een crematorium in De Kluft en de nieuwe invulling van de locatie van het voormalige AZC Azelo, heeft ook de sociale component (leefbaarheid, zorg en welzijn) een plaats op de agenda gekregen. De stichting en de gemeente gaan op basis van deze agenda verder in gesprek.

————————————————————————————————————————————————