Bouwmogelijkheden 2 nieuwe woningen in Azelo

Op 18 december 2012 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente een nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied vastgesteld. In de aanloop daar naar toe heeft de Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo zich er voor beijvert een woonbestemming te krijgen op de twee percelen naast De Hoff, die nog een agrarische bestemming hadden. Het college heeft deze wens uiteindelijk gehonoreerd en de raad heeft daar unaniem mee ingestemd.

Dit houdt in, dat er nu ruimte is voor jonge gezinnen, om op die plek een huis te bouwen. Op dit moment zijn er kandidaten voor, maar belangstellenden kunnen zich via deze website of op andere wijze bij het bestuur van GBA melden om interesse kenbaar te maken. Zij worden dan op de wachtlijst gezet en komen in aanmerking, zodra een gegadigde om welke reden dan ook af zou haken.

————————————————————————————————————————————————