College B&W HvT bezocht Azelo

Donderdagavond 5 juli 2012 kwam niet alleen burgemeester Jeroen Goudt naar De Hoff, maar ook alle wethouders kwamen met hem mee: Ben Eshuis, Josh Sijbom en Pieter van Zwanenburg.

Op deze drukbezochte avond konden ruim 50 bezoekers begroet worden. Namens de Regionale Brandweer Midden-Twente gaf Mark Groener een uiteenzetting over de zaken rond branden in het buitengebied. Daarbij bood hij duidelijkheid over de hoeveelheid water dat aangevoerd kan worden en hoe het met de druk zit. Ook ging hij uitgebreid in op preventie maatregelen. Klik hier voor meer informatie over de Brandweer Twente.

De collegeleden gingen daarna in op verschillende vragen, die leefden onder de Azelose bevolking. Daarbij kwamen aan de orde zaken als het bestaansrecht van de school, onderhoud van wegen, afsluiten van wegen in instellen parkeerverboden in het gebied Twickel en het bouwen in het kader van Rood-voor-Rood. Naast deze door het college voorbereide onderwerpen werden vanuit de zaal ook spontaan nog een aantal zaken aan de orde gesteld.

Na afloop heerste het algemene gevoel, dat het een nuttige bijeenkomst was. Over verschillende onderwerpen werd nog geruime tijd na gepraat.

Een verslag van deze avond kunt u hier lezen.

 

————————————————————————————————————————————————