Glasvezel komt in (groot) Azelo!

Wij wilden glasvezel in ons gebied (groot) Azelo en we krijgen het ook!

Het werd nog even spannend, maar tenslotte bleek op 31 oktober 2016 dat in ons hele gebied met ongeveer 3.200 aansluitingen maar liefst 56,1% zich aangemeld heeft voor een abonnement op glasvezel. De hoogste score uit het hele “Cogas-gebied”. En daar mogen we best trots op zijn.

Via het Platform Buurtschappen Hof van Twente hebben alle buurtschappen zich erg ingespannen de benodigde 50% te halen. En daar is Azelo bepaald niet in achter gebleven. Maar liefst 15 ambassadeurs hebben huis-aan-huis aangebeld en gevraagd of mensen voorgelicht wilden worden over een abonnement of hulp nodig hadden bij het afsluiten daarvan. En op 20 oktober was er een zeer druk bezochte aanmeldavond in De Hoff, wederom met grote inzet van de ambassadeurs.

Al die inspanningen zijn niet voor niets geweest. Het aantal aansluitingen in (groot) Azelo ligt zeker boven de 60%. En dat is goed nieuws voor alle bedrijven, jongeren, ouderen, de school en alle andere gebruikers van het internet.

In het voorjaar van 2017 wordt begonnen met de aanleg. De volgorde is niet bekend, we weten niet wanneer dit gebied aan de beurt is. Maar de verwachting is dat rond de zomer iedereen kan beschikken over snel internet.