Sluiting AZC

Zoals u weet, heeft een krappe meerderheid van de gemeenteraad van Borne ingestemd met de nieuwbouw en uitbreiding van het AZC. Maar wel op de uitdrukkelijke voorwaarde, dat ten alle tijde 60% van de bewoners uit gezinnen zal bestaan. Daarmee blijkt het COA nu zoveel moeite te hebben, dat men hier niet mee in kan stemmen.

Op 20 september heeft het COA besloten, dat het AZC Azelo uiterlijk 1 maart 2012 gesloten zal zijn. In de komende periode vindt de uitstroom plaats, de bewoners worden overgeplaatst naar andere AZC’s. Het is nog niet bekend wat er met het terreinen en de gebouwen, die eigendom zijn van het COA, gaat gebeuren.

————————————————————————————————————————————————