Onderzoek studenten Saxion StadsLAB naar mogelijkheden woningen ouderen en jongeren in centrum Azelo

Dankzij inspanningen van de Stichting De Hoff rond de eeuwwisseling en GBA in de laatste 4 jaar, konden naast De Hoff een vijftal woningen worden gerealiseerd. Dat gaf en geeft een fikse impuls voor de leefbaarheid van Azelo. Op deze wijze konden een aantal jonge gezinnen zich huisvesten. Een kans die zich anders in de meeste gevallen zich niet aangediend zou hebben. Goed voor de leefbaarheid van de buurtschap, in het bijzonder ook voor het Kindcentrum: het kinderdagverblijf annex peuterspeelzaal Het Maantje en de obs Azelo.

Toch is het niet voor alle startende jongeren, alleenstaanden of stellen, weggelegd om zelf een huis te bouwen. Daarom zou het voor enkelen van deze doelgroep fijn zijn, om in het centrum een goedkope (huur)woning te kunnen betrekken, om zo toch in Azelo te kunnen blijven wonen. Daarnaast is er een categorie ouderen, die nog wel redelijk gezond zijn, maar niet op de huidige plek willen of kunnen blijven wonen. Naar een zorgcentrum gaan is met de nieuwe wetgeving vaak geen optie meer. Een kleine huurwoning of -appartement in het centrum van Azelo zou een uitkomst kunnen zijn. Waarbij wellicht ook zorg en dagbesteding aangeboden kan worden.

Saxion StadsLAB

Dit samen heeft het bestuur van GBA doen besluiten een onderzoek naar de vraag en de mogelijkheden in te stellen. Dat is gedaan door studenten van het StadsLAB van de Saxion Hogeschool uit Deventer. Op 4 november 2015 zijn de resultaten gepresenteerd. Aanwezig daarbij waren o.a. de wethouders Wim Meulenkamp (Hof van Twente) en Herman Mulder (Borne). De conclusie luidt, dat er onder de inwoners van (groot) Azelo wel degelijk vraag is naar deze mogelijkheden. Maar ook dat er nog wel wat haken en ogen zitten aan de opzet van een plan.

Besloten is, de komende tijd verder na te gaan of er mogelijkheden zijn tot realisatie van een dergelijk plan. Evenals bij de huizen naast het buurtschapsgebouw moet gerekend worden op een behoorlijk lange doorlooptijd.

————————————————————————————————————————————————