Streekoduct Azelo

Het heeft even geduurd, maar de werkzaamheden bij het aanleggen van het “streekoduct” in de Kuipersweg in Azelo zijn nu dan toch afgerond. De plannen waren er al lang, maar de uitvoering liep veel vertraging op.

Streekoduct 1

Veel mensen uit (groot) Azelo hebben voor de aanleg al laten weten sterk te twijfelen aan het nut van deze wildpassage. Men kan zich niet voorstellen dat het wild inderdaad meer van deze oversteek over de snelweg gebruikt maakt dan tot nu toe het geval is. Bovendien doemt dan richting Zenderen opnieuw een gevaarlijke passage op, in de vorm van de Bornerbroeksestraat. Deze weg wordt steeds drukker en dat zal nog toenemen als de gemeente Borne het onzalige plan voor de aanleg van de Verbiningsweg (GVW) uitvoert.

Aanvankelijk was het plan, dat het viaduct Flierhaar helemaal omgevormd zou worden tot een ecoduct. De buurtschap zou dan echt een harde doorsnijding krijgen. Het Bornse deel van Azelo zou daarmee in feite afgesneden worden van de kern. Dat zou ten koste van de gemeenschap en het verenigingsleven gaan. Het bestuur van GBA heeft zich met succes ingezet voor het open houden van het viaduct voor alle verkeer. Niet alleen voor fietsers en voetgangers, maar ook voor motorrijtuigen. Waarbij de focus ook is gelegd op een goede doorgang voor landbouwvoertuigen.

GBA heeft weten te bereiken dat er een goede verbinding is gebleven tussen de verschillende delen van Azelo. Rijkswaterstaat en de gemeenten Borne en Hof van Twente bleken ontvankelijk voor de argumenten van leefbaarheid en pasten de plannen aan.
Op dit moment blijkt nog wel dat het verkeer (te) hard rijdt op de Kuipersweg. Hierover zal met beide gemeenten nog overleg worden gevoerd.