Thema-avond duurzaamheid

Inwoners van (groot) Azelo hebben tijdens een informatie bijeenkomst in juni van dit jaar aangegeven graag eens speciaal over duurzaamheid te willen worden geïnformeerd. GBA heeft daarom op 23 oktober een thema-avond georganiseerd. Daartoe was als inleider uitgenodigd Martin Verbeek (Marb Concultancy, maar ook van energiecoöperatie ECHT). Hij bracht Alex Weekhout uit Markelo mee, die met zijn VerbeterCollectief.nl mensen wil helpen de energierekening naar beneden te brengen.

De belangstelling voor deze bijeenkomst was niet heel erg groot, maar de aanwezigen liepen zonder uitzondering warm voor het onderwerp van deze avond. En op deze manier kwam iedereen ruimschoots aan bod bij het stellen van vragen. Ook werd duidelijk welke maatregelen wel rendabel zijn om te nemen en welke beter achterwege kunnen blijven. Zo zijn zonnepanelen een goede investering en – indien die niet op het eigen huis gelegd kunnen worden – is deelname aan een coöperatie zoals Hof van Twente op Rozen en de Kaasfabriek in Markelo (deze laatste alleen voor inwoners Hof van Twente, via ECHT) een optie. Maar een warmtepomp is een twijfelachtige investering, vooral omdat die ook veel stroom verbruikt.

GBA onderzoekt nu nog, hoe een actie zou kunnen worden ondernomen in (groot) Azelo met een warmtebeeldcamera. Op die manier zouden belangstellenden er snel achter kunnen komen waar warmte uit hun woning of bedrijf “lekt”, zodat op die zwakke plekken in de isolatie maatregelen genomen kunnen worden om energie te sparen. Zodra GBA kan beschikken over een dergelijke camera worden inwoners op de hoogte gesteld.