Tracé westelijke randweg Borne

Het college van B&W van Borne heeft een voorkeurstracé vastgesteld voor een in de toekomst aan te leggen westelijke randweg. Er is gekozen voor Variant 5b. Op 18 december 2012 is raadsbreed de Mobiliteitsvisie aangenomen, waarmee Variant 5b nu vastligt als traject voor de toekomstige westelijke randweg Borne.

Deze variant werd door de ingestelde Adviesgroep unaniem genoemd als de beste keuze. Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo maakte deel uit van die Adviesgroep en steunt dus dit besluit. De gedachte is, dat hiermee zowel aan het grootste deel van de wensen van de inwoners tegemoet kan worden gekomen, als ook aan de eenheid van het gebied Azelo. Een peiling onder bezoekers van de inloop-bijeenkomst op 6 september geeft aan, dat 69% van de inwoners van ons gebied ook voor Variant 5b kiest.

Hoe gaat het nu verder?

Van 5 t/m 19 oktober 2012 zal de Mobiliteitsvisieter inzage liggen, waarvan het tracé van de westelijke randweg onderdeel uit maakt. Gedurende deze tijd kan iedereen een zienswijze indienen. Vervolgens wordt op 13 november door het college van B&W van Borne een besluit genomen over deze Mobiliteitsvisie, waarin zienswijzen al dan niet verwerkt zijn.

Verder is de planning dat op 27 november 2012 de Mobiliteitsvisie in Bijpraten Ruimte aan de orde zal komen. Daarna zal die in de gemeenteraadsvergadering van 18 december vastgesteld worden.

Daarmee is de aanleg van de westelijke randweg zelf nog geen feit. Zo moet o.a. het financieringsprobleem nog opgelost worden. De verwachting is dat de daadwerkelijke aanleg nog zeker wel 10 jaar zal duren.

————————————————————————————————————————————————