Vestiging crematorium

Vanaf het begin in november 2013 is GBA betrokken geweest bij de vestiging van het crematorium aan de Hosbekkeweg. Op 25 mei 2018, 4½ jaar daarna, heeft de officiële opening plaats gehad. Volgens directeur Peter Mollema is die procedure sneller verlopen dan ooit ergens anders in Nederland.

Dat de procedures zo snel konden verlopen is vooral ook de verdienste van Crematoria Twente zelf en de gemeente Borne. Samen hebben ze steeds GBA en omwonenden bij gepraat over de stand van zaken en de te nemen stappen. Gezien het ontwerp en de ligging kon iedereen zich vinden in het bouwen van een crematorium op die plek.

Het enige verschil van inzicht tussen de gemeente en GBA bestond over de toegangsweg. De gemeente wilde die aangelegd zien vanaf de Bornerbroeksestraat, tegenover de Vaaltweg en dan parallel aan de Hosbekkeweg naar het crematorium. GBA vond die situatie allerminst wenselijk. Binnen 100 meter tussen het kruisingen van de Bornerbroeksestraat/Hosbekkeweg en Bornerbroeksestraat/Bloksteegweg zou dan een nieuw kruispunt ontstaan. In de ogen van GBA onverantwoord, mede ook gezien het steeds toenemende verkeer op dat punt en ook nog het vrijliggende fietspad met 2 rijrichtingen er naast, dat door bezoekers aan het crematorium overgestoken zou moeten worden

De zienswijze van GBA is door de gemeente voortvarend opgepakt. Er is geluisterd naar de argumenten en dat heeft geleid tot het wijzigen van de toegang. Het crematorium is nu veilig vanaf de Hosbekkeweg bereikbaar.

GBA is van mening dat er een prachtig gebouw is verschenen, fraai ingepast op een mooie plek