Vitaal Azelo

De wijziging van bestemmingsplan Buitengebied Ambt Delden, “Vitaal Azelo”, is onherroepelijk geworden. De besturen van eerst stichting De Hoff en daarna (als opvolger) stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo hebben er voor gepleit, het bouwen van betaalbare woningen in het plan Vitaal Azelo mogelijk te maken. Wij meenden en menen dat die mogelijkheden aanwezig zijn, zonder dat de deelnemers aan het plan daar financieel nadeel van ondervinden. Integendeel: het kan ze zelfs meer mogelijkheden geven!

We menen dat betaalbare woningen van essentieel belang zijn voor de toekomst van Azelo. Zodat niet alleen welgestelde ouderen het zich kunnen veroorloven in de buurtschap te gaan wonen, maar ook de eigen ouderen en jonge gezinnen. Deze laatste categorie kan niet alleen bijdragen aan het behoud van het kinderdagverblijf en de school, maar voor een versterking van het verenigingsleven (leefbaarheid!) zorgen.

Het college van de gemeente Hof van Twente wilde echter niet tegemoet komen aan onze wensen. En hoewel de partijen in de gemeenteraad in feite voor het overgrote deel onze standpunten daarover deelden, besloot de meerderheid uiteindelijk toch niet tegen het collegevoorstel te stemmen.

De politieke partijen riepen het college wel op, verder met ons in overleg te gaan, om te kijken welke mogelijkheden er alsnog zouden kunnen zijn. Die gesprekken hebben inderdaad plaats gevonden. Wethouder Sijbom heeft daarna in een brief het college-standpunt verwoord. Wij zien daar voldoende aanknopingspunten in, om alsnog pogingen te ondernemen binnen het plan Vitaal Azelo betaalbare woningen te realiseren.

Op basis van de gesprekken met de gemeente en de brief van het college hebben we besloten af te zien van het instellen van beroep tegen het gewijzigde bestemmingsplan. Zeker ook, omdat wij niet wilden dat de deelnemers daarvan (financieel) nadelige gevolgen zouden ondervinden.