Waak App

DEELNEMERSVOORWAARDEN / SPELREGELS

WHATSAPP WAAKGROEPEN (GROOT) AZELO

 1. Deelnemers hebben de minimale leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers wonen in het gebied.
 3. De Waak App is een burger initiatief.
 4. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan.
 5. Gebruik de Waak App volgens de SAAR-regels:
  1. S = Signaleer;
  2. A = Alarmeer politie via 112;
  3. A = App je groep om je waarneming bekend te maken;
  4. R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met die persoon.
 6. Laat door middel van het WhatsApp bericht aan elkaar weten dat de politie (via 112) al gewaarschuwd is. Voorkom daarmee meerdere meldingen.
 7. Let op taalgebruik. Niet schelden, vloeken, discrimineren e.d.
 8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
 9. Het versturen van een foto van de verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit noodzakelijk is en meerwaarde heeft.
 10. Neem een goed signalement op en geef deze zo nodig door. Denk aan postuur (groot, klein), kleur (huid, haar), uiterlijke kenmerken (bv. bril, tattoos, piercings), kleding.
 11. Ook gegevens van een voertuig zijn belangrijk. Zoals kenteken, kleur, merk, type.
 12. Een Waak App is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis! Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.
 13. De Waak App is niet bedoeld om meldingen te maken over een zieke buurvrouw, een loslopende hond, een weggevlogen kanarie, een losgebroken koe, een schoorsteenbrand, een aanrijding, een … (vul maar in). De Waak App is uitsluitend bedoeld voor het aan elkaar doorgeven van verdachte situaties en personen!
 14. Discipline bij het gebruik van de Waak App is van heel groot belang. Daarom deze speciale regels:
  1. De beheerders noteren overtredingen en geven i.o.m. bestuur GBA zo nodig een waarschuwing aan die persoon;
  2. Na 3 waarschuwingen aan dezelfde persoon wordt die verwijderd uit de Waak App.

© GBA Azelo, 26 januari 2017

Overzichtskaart deelgebieden waakapp (groot) Azelo