Woningbouw in Azelo

Ongeveer 10 jaar geleden is het op initiatief van Stichting De Hoff mogelijk geworden enkele woningen naast het buurtschapscentrum te bouwen. In 2011 is de Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo met de gemeente Hof van Twente overeengekomen dat welwillend gekeken zal worden naar de bouw van nog twee woningen daar, indien daar belangstelling voor blijkt te zijn. Daartoe is begin december 2011 een circulaire in de buurtschap verspreid. Er blijkt inderdaad belangstelling te bestaan voor het bouwen van een huis op die plek. Met de potentiële belangstellenden en de gemeente worden de gesprekken nu voortgezet.

————————————————————————————————————————————————