Home

Oprichting

Het bestuur van Stichting De Hoff besloot in 1997, naast de exploitatie van het buurtschapsgebouw, zich ook in te zetten voor maatschappelijke zaken. Dit werd in de tijd zo omvangrijk, dat gezamenlijke besturen in Azelo tot de conclusie kwamen dat er een nieuwe organisatie moest komen voor het behartigen van die maatschappelijke zaken. Stichting De Hoff en Vereniging De Hoff hebben daarom op 28 december 2010 de Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (kortweg: GBA) opgericht.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting gemeenschapsbelangen groot Azelo is in de statuten als volgt omschreven

“Het behartigen van de belangen en bevorderen van het welzijn en de leefbaarheid van de buurtschap (groot) Azelo met zijn bewoners, om een zo goed mogelijk leefklimaat te scheppen in de ruimste zin van het woord (…)”

Gebied

Het aandachtsgebied van de Stichting Gemeenschaps-belangen (groot) Azelo is globaal zoals weergegeven op het kaartje hier naast.

Het omvat:

  • het deel van Azelo dat voor 2001 tot de gemeente Ambt Delden behoorde en nu gemeente Hof van Twente is;
  • Het deel van Azelo dat voor 2001 tot de gemeente Ambt Delden behoorde en nu gemeente Borne of Almelo is;
  • Het deel van Borne dat traditioneel tot het “schoolgebied Azelo” hoort, grenst aan Azelo en nu bekend staat als Zendersche Esch Zuid – het wordt begrensd door de spoorlijn Borne-Almelo, de Oonksweg en de Bornerbroeksestraat/De Kluft.

Onderwerpen

Bekijk alle onderwerpen