Home

Doelstelling

(statuten): “Het behartigen van de belangen en bevorderen van het welzijn en de leefbaarheid van de buurtschap (groot) Azelo met zijn bewoners, om een zo goed mogelijk leefklimaat te scheppen in de ruimste zin van het woord (…)”

 

Gebied

Het aandachtsgebied van de Stichting Gemeenschaps-belangen (groot) Azelo is globaal zoals weergegeven op het kaartje hier naast.

Het omvat:

  • het deel van Azelo dat voor 2001 tot de gemeente Ambt Delden behoorde en nu gemeente Hof van Twente is;
  • het deel van Azelo dat voor 2001 tot de gemeente Ambt Delden behoorde en nu gemeente Borne of Almelo is;
  • het deel van Borne dat traditioneel tot het “schoolgebied Azelo” hoort, grenst aan Azelo en nu bekend staat als Zendersche Esch Zuid – het wordt begrensd door de spoorlijn Borne-Almelo, de Oonksweg en de Bornerbroeksestraat/De Kluft.

Werkgebied

Het werkgebied van de Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo anse globaal zoals weergegeven op het kaartje hier naast.